Produkter
Användningsområden

Fyrpelarlyftar & Servicelyftar

Dendro servicelyft passar för de flesta fordon. Den lyfter med skruv och mutter på samma sätt som Dendros övriga lyftar. En väl beprövad konstruktion, känd för sin driftsäkerhet och långa livslängd.

Som standard finns servicelyften för laster mellan 6-32 ton, men det finns möjlighet att ta fram lösningar även för högre laster. Längden på körplanen och bredden mellan pelarna anpassas efter kundens önskemål. För att klara olika spårvidder är den ena körbanan i obelastat tillstånd rörlig i sidled och för trehjuliga fordon finns det extra stödplan.

I tandemutförande klarar Dendro servicelyft fordonsekipage även om de är 25 m långa och väger 64 ton. Dendro servicelyft har rörlig uppfartsramp som lyfts tillsammans med körplanen. Oftast körs fordonen upp bara från ena sidan av lyften, men lyften kan enkelt kompletteras med en ramp på motsatta sidan.
Lyftrörelsen sker med lyftmutter och en till den kopplad säkerhetsmutter. De löper längst lyftskruven i pelaren. Gängningen är självhämmade, varför det inte behövs någon kompletterande säkerhetsanordning. Systemet har inbyggd broms, vilket ger exakta stopplägen. Konstruktionen är robust och ger hög säkerhet.

Installation kan göras på plant golv eller försänkt, så att körplanen i nedersta läget kommer i nivå med golvet. Vid montage på golv kompletteras uppfartsramperna med en extra ramp på golvet för truckar med mycket låg frigångshöjd.

Körplanen vilar på två tvärbalkar som är fästa i lyftmuttrarna. En elektronisk synkronisering ser till att körplanen hålls vågräta under rörelse. Konstruktionen uppfyller med god marginal Arbetarskyddsstyrelsens krav.

Intresserad?

info@dendrolift.com
026-457 34 50

Produkter
Användningsområden
MENY