Produkter
Användningsområden

Mobila Lyftbockar 7–10 ton

Dendros mobila lyftbockar erbjuder långvarig problemfri användning kombinerat med hög säkerhet.

De mobila lyftbockarna är lätta, har liten vändradie och kan lagras på ca 1 kvm/bock. Efter användning rullas de enkelt åt sidan. Lyftbockarna ger bekväm arbetsställning för arbete med motor och kraftöverföring. Med våra pallbockar på plats servar man sedan lätt axlar, hjul och fjädrar.

Lyftkapacitet är 7 till 10 ton per lyftbock beroende på val av modell. Lyftbockarna kan kopplas samman som 1 till 8 enheter beroende på vilka behov som finns. Synkronisering genom en central placerad PCL/dator. Samtliga bockar lyfter vågrätt oavsett viktfördelning på fordonet. Kablage mellan lyftbockarna nu i U-utförande. Fordonet kan köras in och backas ut utan demontering av kablage.

Säker och pålitlig drift har varit ledstjärnan vid utvecklingen av Dendro LB7. Därför är lyftbockarna utrustade med följande säkerhetsutrustning:

  • Huvudkontaktor, som bryter strömmen till samtliga lyft bockar vid synkroniseringsfel.
  • Nödstopp på varje lyftbock.
  • Självhämmande lyftmutterpaket – lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
  • Bromsmotorer – förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet.
  • Gränslägesfunktion för mutterslitage – stoppar lyftfunktionen vid för stort mutterslitage.
  • Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder ej finns när lyften går ner.
  • Gränslägesfunktion både för max- och minimhöjd.
Intresserad?

info@dendrolift.com
026-457 34 50

Produkter
Användningsområden
MENY