Produkter
Användningsområden

Takarbetsplattformar för tåg

För att säkert kunna arbeta på fordonets tak erbjuder vi rörliga takplattformar som kan skjutas in mot fordonet. Takplattformarna är utrustade med sensorer som känner av när de når fordonet, vilka sedan automatiskt drar tillbaka plattformen en liten bit för att inte ligga an direkt emot fordonet. Plattformen kommer då att ligga tillräckligt nära för att undvika att något faller ned i mellan, samtidigt som ingen statisk belastning sker mot fordonet. Sensorn säkerställer dessutom att det inte uppstår någon klämrisk när plattformen skjuts fram. Takplattformen byggs upp av sektioner med valfri längd, upp till 18 meter/styck, där varje sektion är utrustad med en egen drivmotor som kan skjutas fram och tillbaka separat.

Plattformen är även utrustad med ett effektivt skydd mot att mindre tappade detaljer som ligger på golvet kommer i kläm när plattformen skjuts samman.

Dessa takarbetsplattformar kan helt anpassas efter lokalens förutsättningar och skapar effektivt en trygg och säker arbetsmiljö med enkel åtkomst till utrustning monterad på fordonets tak.

Film från Jernhusens depå

Intresserad?

info@dendrolift.com
026-457 34 50

Produkter
Användningsområden
MENY