Produkter
Användningsområden

Mobila Lyftbockar 12–35 ton

Dendros stora mobila lyftbockar erbjuder långvarig problemfri användning kombinerat med hög säkerhet.

Dessa mobila lyftbockar har en stadig konstruktion och kan utrustas med motor för att underlätta förflyttingen av dem.
Detta innebär att de trots sin storlek enkelt kan rullas åt sidan efter användning. Lyftblocken kan även utrustas med specialhjul för att monteras på räls.

Lyftbockarna ger bekväm arbetsställning för arbete med motor och kraftöverföring. Med våra pallbockar på plats servar man sedan lätt axlar, hjul och fjädrar. Det är möjligt att sammankoppla upp till 28 lyftbockar för att t.ex. kunna lyfta hela tågset. Lyftbockarna finns både med fasta lyftok och med rörliga lyftok för att kunna skjuta in lyftoket under fordonet som ska lyftas.

Lyftkapacitet är 12, 15, 17,5, 20, 25 eller 35 ton per lyftbock beroende på val av modell.
Synkronisering genom en central placerad PCL/dator. Samtliga bockar lyfter vågrätt oavsett viktfördelning på fordonet.
Kablage mellan lyftbockarna i U-utförande, men kan med fördel fästas upp i taket för att vara helt ur vägen. Fordonet kan köras in och backas ut utan demontering av kablage.

Säker och pålitlig drift har varit ledstjärnan vid utvecklingen av Dendros stora lyftbockar. Därför är lyftbockarna utrustade med följande säkerhetsutrustning:

  • Huvudkontaktor, som bryter strömmen till samtliga lyft bockar vid synkroniseringsfel.
  • Fulltransformator och nödstopp.
  • Självhämmande lyftmutterpaket – lyftmuttern kan ej skruvas ner av sig själv.
  • Bromsmotorer – förhindrar sänkning av lasten = dubbel säkerhet.
  • Gränslägesfunktion för mutterslitage – stoppar lyftfunktionen vid för stort mutterslitage.
  • Gränslägesfunktion för kontroll av att hinder ej finns när lyften går ner.
  • Gränslägesfunktion både för max- och minhöjd.
Intresserad?

info@dendrolift.com
026-457 34 50

Produkter
Användningsområden
MENY