Produkter
Användningsområden

Flygmotorlyftar

Vi har tillverkat lyftsystem för flygbranschen sedan 1970-talet och vet vilka krav som ställs och förstår hur viktigt det är med hög tillförlitlighet för att undvika kostsamma stopp.

En unik produkt i vårt sortiment är vårt lyftsystem för flygmotorer DendroPT90, utvecklat för stora flygplanstyper (B-747, DC-10 och Airbus 310 etc.). Det består av en trailer med lyft för demontering och montering av jetmotorerna på ett flygplan.
Trailern har en explosionssäker version och är godkänd av såväl Boeing som Airbus. Systemet inkluderar vagga, positioneringstrailer och motorhållare.

DendroPT90 positioneringstrailer kräver ytterst lite förberedelser och kan snabbt sättas in i arbete.
Trailern rullas enkelt in under motorn och ställs i position med hjälp av ögonmått eller lodlina. Så snart motorn är lossad kan den hissas ned och transporteras till väntande verkstad. Effektivast och mest tidsbesparande är förstås att ha en utbytesmotor stående redo på en annan trailer.

DendroPT90 positionstrailer uppfyller alla kvalitets- och säkerhetskrav som ställs av marknadens säkerhetsexperter. För all justering av ställningen förutom längden används så kallade skruvdomkrafter. Detta system ger millimeterprecision. Lyft och förflyttning sker motordrivet.

Tidsbesparing betyder inte inskränkningar i säkerheten. Variationerna i flyttningsmomenten av trailern, speciellt vid lyftning sker med hjälp av självjusterande domkrafter. Detta eliminerar risken för förskjutning av lasten. Ett inbyggt system av belastningselement i DendroPT90 skyddar motorupphängningen mot överlast.

Intresserad?

info@dendrolift.com
026-457 34 50

Produkter
Användningsområden
MENY