Dendro Lift har inlett ett samarbete med Solberga station AB som är expertkonsulter i järnvägsbranschen.

Solberga station AB kan erbjuda utbildning och annat stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kring bland annat lyftutrustning.

Lär mer om vår partner: Solberga station AB

MENY