Solberga station AB erbjuder utbildning i arbetsmiljö och säkerhet.

Solberga station AB är expertkonsulter i järnvägsbranschen.

Vi erbjuder ett brett urval tjänster. Vi ger den mindre verksamheten stöd i alla förekommande frågor och den större verksamheten stöd genom riktade insatser inom vår kompetens. Ledning, utbildning, trafikhandläggning, expertis i myndighetskontakter, stöd i förvaltningsfrågor betr. infrastruktur, logistik och planering fordon, utredningar och kvalitetsuppföljning. Problemlösning, punktinsats eller ta hand om hela projekt, vi bidrar med det du behöver.

Solberga station AB kan bl.a. erbjuda utbildning och annat stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kring olika typer av lyftutrustning.

Läs mer här: Solberga station AB