Dendro Lift är stolta över att ha fått överlämna en höj-och sänkbar takarbetsplattform till lokaltrafiken i Norrköping som skapar en bättre och säkrare arbetsmiljö för arbeten på bussens tak. Med denna är vi en del av klimatomställningen för övergång till fordon med alternativa drivmedel som ofta har mycket utrustning på taket. Plattformen passar alla olika bussmodeller och gör det även möjligt att arbeta tryggt i ergonomisk höjd på sidan om fordonet.

MENY