Dendro har tidigare levererat ett antal utrustningar för montage av elektronik på tunga valsar med olika diameter. Vi har nu levererat en moderniserad och större lyft för längre och tyngre valsar upp till 4 ton.

Lyften kan höja och sänka valsen så att montören får ergonomiskt optimal arbetshöjd vid både vid sittande och stående arbete. Valsen kan även enkelt roteras. Till lyften har levererats en belysningsanordning med LED ljus ovanifrån optimerat för montagearbete.

Se även Ergonomiskt montage på tunga föremål

MENY