LB8J SweMaint Borlänge

Postat den januari 26, 2024

SweMaint i Borlänge har nyligen genomfört en uppgradering av sin verkstad genom att installera fyra Dendro LB8J tåglyftar. Dessa har implementerats för att underlätta servicen och underhållet av godsvagnar.

SweMaint var tvungna att agera snabbt och effektivt på grund av ett brådskande servicebehov. Is och snö hade orsakat omfattande skador på många av vagnarna, vilket krävde omedelbar åtgärd. Därför togs lyftarna i drift innan installationen av kabeldragnineg i taket ens var färdigställd. Detta vittnar om SweMaints engagemang och förmåga att hantera utmanande situationer för att säkerställa att deras arbete fortsätter smidigt och effektivt.

Det är tydligt att SweMaint i Borlänge prioriterar på att hålla sina anläggningar i toppskick och är redo att vidta åtgärder när det behövs för att säkerställa kvalitet och effektivitet i sitt arbete med godsvagnar.

MENY