Fyra DSS2-lyftar med den innovativa DSS2-S optionen, har nyligen installerats på Stills anläggningar i Tyskland. 

Den nya DSS2-S-optionen är en direkt respons på kundernas behov av smidig åtkomst till truckens främre hjul. Detta har åstadkommits genom att minska längden på lyftoket med 200 mm.

Genom innovativ design har kapaciteten på 2 500 kg kunnat behållas trots ett kortare lyftok.

MENY