Dendro har tillsammans med Pfaff vunnit Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen upphandling av mobila lyftare och pallbockar för spår 3 B och mobila lyftare för spår 2B vid Neglinge Depån.
Detta är ett delprojekt i upprustningen av Saltsjöbanan.

MENY