För att säkert serva moderna bussar med mycket utrustning på taket krävs rätt förutsättningar.

De populära utskjutbara, samt höj- och sänkbara, takplattformarna från Dendro Lift erbjuder förutom en säker arbetsmiljö även en bekväm, ergonomisk och effektiv arbetsplats. Nu laserar Dendro Takplattform Basic, en enklare version när det inte finns möjlighet att utrusta verkstaden med en flexibel takplattform som täcker hela bussen.

Med Basic modellen erbjuds en möjlighet att utrusta en bussverksstadsplats med en säker och trygg lösning för takarbete, även där det trångt eller där man inte har möjlighet att investera i en komplett lösning pga. av t.ex. hyrda lokaler eller tidsbegränsade kontrakt.

Basic modellen erbjuder en 6 meters takplattform där bussen parkeras i rätt position för det arbete som ska utföras.

Den modulera designen av Basic modellen möjliggör snabb installation av plattformen i verkstaden. Om förutsättningarna ändras i framtiden kan plattformen demonteras och flyttas till ny lokal.

MENY