Tillsammans med KraftPowercon har vi utvecklat en lyftlösning för att skapa en praktisk och ergonomisk arbetsplats när de bygger sina stora elskåp. Lösningen består av 2 st. lyftar som kan användas individuellt eller synkront i par för att lyfta upp skåpet som står placerat på EUR-pall.

MENY