Då de äldre lyftbockarna tjänat ut valde Jernhusen Dendro och Pfaff som leverantör av en uppsättning nya 25-tons lyftbockar för att lyfta och serva X10-X14 tågen. Dessa äldre tåg fyller en viktig funktion i Västtrafiks kollektivtrafik och det är därför viktigt att ha en väl fungerande service och underhållsverkstad. Installationen genomfördes tillsammans med vår duktiga lokala partner Autoverktyg i Borås.

MENY