Green Cargo som ställer mycket höga miljö och kvalitetskrav på sina leverantörer valde Dendro Lift för sina nya 30-tons lyftar till Lokverkstad och Vagnsverkstad. Lokverkstaden behövde dessutom extra höga lyftbockar för att kunna lyfta de olika fordonsmodeller som de arbetar med. Det blev några verkliga bjässar med en höjd av nästan 4 meter som utrustades med motordrift för att enkelt kunna förflyttas.

MENY