Volvo Construction Equipment, som är en erkänt mycket krävande beställare, valde att ge Dendro förtroende att utveckla och tillverka en lyft för produktion av dumprar i storleksklassen 25–60 ton. Lyften sitter som sista station på det löpande bandet, efter att den nytillverkade dumpern lyfts upp av Dendros lyft och fått hjulen monterade rullar den sedan iväg för egen maskin. Lyften har fått det trevliga namnet ”Julia” hos Volvo och har inneburit en avsevärd effektivisering av arbetet med att montera hjulen.

MENY