Då EuroMaint ska sköta underhållet av X50 tågen åt Norrtåg behövde de en ny uppsättning tillförlitliga lyftbockar. De valde då att låta Dendro renovera 4 st. äldre Dendro lyftbockar och komplettera dem med 4 st. ny och ett nytt Siemens styrsystem.

MENY