Dendro lift har nu färdigställt leveransen av två lyftspår med varder 16 stycken 25-tons lyftar för att kunna lyfta samtliga Västtrafiks fordonstyper som servas i depån. Lyftarna har automatisk positionering som innebär att operatören väljer fordonstyp och då flyttar sig samtliga lyftbockar på sin egen räls till rätt position.
Som komplement till att kunna lyfta tågen har vi även fått förtroende att leverera rörliga takarbetsplattformar till alla fyra nya spårplatser, totalt över 300 meter med teleskopisk utskjutbar takarbetsplattform gör att arbetet på taket kan utföras på både effektivt och säkert.

Mer läsning om nya depån:
Ny tågdepå i Säve från Jernhusen och Västtrafik.

MENY