Solberga station

Solberga station AB kan tillsammans med Dendro Lift bl.a. erbjuda utbildning och annat stöd i arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor kring olika typer av lyftutrustning.

Kontakta Solberga station angående kurstillfällen och priser.

Säkra lyft

Dendro Lift AB samarbetar med Solberga station AB som utbildar i lyftanordningar och lyftredskap för behörighet betr. användning av dessa.

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” (AFS 2006:06) beskriver att lyftanordning och lyftredskap endast får användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.
Arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen. Ett sätt att säkra det är att utbilda användarna. Utifrån det utbildningsintyget kan sedan arbetsgivaren utfärda det skriftliga tillstånd att använda en maskindriven lyftanordning som ska finnas och som ska inkludera om vilka typer av lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas. När denna process är i hamn är användaren behörig att använda lyftanordningen.

Dendro Lift AB kan i samarbete med Solberga station AB erbjuda utbildning i säkra lyft anpassad till er specifika lyftanordning, vid behov anpassat till just er verksamhet. Antal utbildningsdagar beror på antal elever och vilken slags lyftanordning det är men generellt kan man säga att det är en dag teori oavsett antal elever plus en dag praktik inkl. examination per 6–8 elever.

Riskbedömningar

Dendro Lift AB samarbetar med Solberga station AB som utbildar i och genomför riskbedömningar betr. användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Arbetsmiljöverkets föreskrift ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” (AFS 2006:06) beskriver att arbetsförhållanden ska undersökas och risker bedömas när lyftanordningar och lyftredskap ska användas. Riskbedömningen ska göras skriftligt, vilket också ingår i ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” (AFS 2001:1), och förnyas vid förändringar i verksamhet, arbetsprocesser eller riskbild. Så ska arbetsgivaren med utgångspunkt i riskbedömningen vidta nödvändiga åtgärder samt följa upp regelbundet.

Dendro Lift AB kan i samarbete med Solberga station AB erbjuda er bistånd vid riskhantering och/eller med riskbedömningar anpassat till just er verksamhet.